April 09 2013

FiinResearch

Báo cáo Triển Vọng M&A Việt Nam 2013


Total Page:

53 Pages

Format:

PDF

Topic:

Financial Service

Delivery:

within 1 day(s)

1.000.000 VND

USD 50.0

Thị trường Mua bán và Sáp nhập (M&A) Việt Nam 2012 suy giảm đáng kể so với năm 2011. Tổng quy mô thị trường đạt 4,9 tỷ USD với 157 thương vụ trong năm 2012 (năm 2011 là 267 thương vụ, tổng trị giá 6,3 tỷ USD). Riêng quý 1/2013 đạt 643 triệu USD với 14 thương vụ.

Trong khi hoạt động M&A giữa các doanh nghiệp trong nước không còn nóng như năm 2011, hoạt động M&A của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm qua vẫn rất sôi động với tổng giá trị đạt 3,5 tỷ USD, chiếm hơn 70% quy mô toàn thị trường.


Điểm mới của M&A năm nay và việc đẩy mạnh đầu tư chi phối mang tính kiểm soát của các doanh nghiệp trong khối ASEAN vào các doanh nghiệp Việt Nam. Báo cáo cũng chỉ ra rằng các tập đoàn từ Nhật Bản cũng vẫn duy trì đầu tư vào Việt Nam qua hình thức M&A nhưng xu hướng đã thay đổi sang các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, có lợi thế trong các thị trường ngách hoặc nằm trong chuỗi giá trị lớn. Báo cáo cũng cung cấp những phân tích, nhận định chuyên sâu và gợi ý về đầu tư trong một số ngành cũng như triển vọng M&A năm 2013 – 2014, trong đó có ngân hàng, tài chính tiêu dùng, bất động sản, xi măng và thực phẩm & đồ uống.
 
Đây là ấn bản bán thường niên của Công Dữ liệu StoxPlus. Báo cáo được Công ty Recof Data phân phối tại thị trường Nhật Bản và ở Việt nam, báo cáo được phân phối qua website www.stoxresearch.com với giá 1 triệu đồng/báo cáo.
Giới thiệu 3
Tóm tắt báo cáo 4 – 5  
 
Phần 1: Tổng quan Thị trường M&A 2012 và Quý 1/2013 6 – 15  
Phần 2: Điểm nhấn chính Hoạt động M&A   16 – 22   
Phần 3: Triển vọng M&A theo Ngành 23 – 28  
 Ngân hàng 24
 Tài chính Tiêu dùng   25
 Bất động sản 26
 Thực phẩm và Đồ uống 27
 Xi măng   28
Phần 4: Tối đa hóa giá trị cho bên Bán   29 – 33   
 
Phụ lục 1: Top 10 thương vụ M&A từ Nước ngoài 34 – 36  
Lưu ý về số liệu 37
Giới thiệu về StoxPlus 38
 
...

Tags: Báo cáo M&A, Triển vọng M&A, M&A Việt Nam, M&A Vietnam 2013, Báo cáo 2013, M&A Report, M&A Sector

Expert Assistance & More Information

Our expert will help you find what you need. Contact our Customer Support for more information:

Hanoi Head Office:

Monday – Friday, from 8:30 to 18:00 Vietnam Time

Ho Chi Minh Office

Monday – Friday, from 8:30 to 18:00 Vietnam Time

Related Reports


Consumer Finance in Vietnam FIRST-HALF 2022 REVIEW

October 21 2022

FiinResearch

44 pages

The Vietnam consumer finance (CF) market was hit hard by the COVID-19 pandemic fourth wave. FinCos’ NPL ratios soared and their NIM dropped due to slow credit growth in all segments (CDL, 2WLs, cash loans, and credit card) and implementation of interest relief schemes at Circular 01, 03, and 14. FinCos’ efforts in optimizing OPEX were not enough to preserve profitability due to accelerating provisioning and a low-interest environment that hurt NPM, ROAA, and ROAE figures. 2021 also saw significant changes in market share among key players FE Cr

Vietnam Banking Report 2022

July 01 2022

FiinResearch

73 pages

FiinResearch’s Vietnam banking report 2022 provides an in-depth analysis of how the banking sector and selected banks performed in terms of credit growth, liquidity, asset quality, capital adequacy and earnings in the post-pandemic context. Despite the challenges in terms of bad debts and capital adequacy in the short run, the banking sector promises to grow robustly and achieve new heights in the coming time.

Vietnam Consumer Finance Report 2022

June 03 2022

FiinResearch

52 pages

The Vietnam consumer finance (CF) market was hit hard by the COVID-19 pandemic fourth wave. FinCos’ NPL ratios soared and their NIM dropped due to slow credit growth in all segments (CDL, 2WLs, cash loans, and credit card) and implementation of interest relief schemes at Circular 01, 03, and 14. FinCos’ efforts in optimizing OPEX were not enough to preserve profitability due to accelerating provisioning and a low-interest environment that hurt NPM, ROAA, and ROAE figures. 2021 also saw significant changes in market share among key players FE Cr

Stay in the known with our newsletters

Subscribe