April 09 2013

FiinResearch

Báo cáo Triển Vọng M&A Việt Nam 2013


Total Page:

53 Pages

Format:

PDF

Topic:

Financial Service

Delivery:

within 1 day(s)

1.000.000 VND

USD 50.0

Thị trường Mua bán và Sáp nhập (M&A) Việt Nam 2012 suy giảm đáng kể so với năm 2011. Tổng quy mô thị trường đạt 4,9 tỷ USD với 157 thương vụ trong năm 2012 (năm 2011 là 267 thương vụ, tổng trị giá 6,3 tỷ USD). Riêng quý 1/2013 đạt 643 triệu USD với 14 thương vụ.

Trong khi hoạt động M&A giữa các doanh nghiệp trong nước không còn nóng như năm 2011, hoạt động M&A của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm qua vẫn rất sôi động với tổng giá trị đạt 3,5 tỷ USD, chiếm hơn 70% quy mô toàn thị trường.


Điểm mới của M&A năm nay và việc đẩy mạnh đầu tư chi phối mang tính kiểm soát của các doanh nghiệp trong khối ASEAN vào các doanh nghiệp Việt Nam. Báo cáo cũng chỉ ra rằng các tập đoàn từ Nhật Bản cũng vẫn duy trì đầu tư vào Việt Nam qua hình thức M&A nhưng xu hướng đã thay đổi sang các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, có lợi thế trong các thị trường ngách hoặc nằm trong chuỗi giá trị lớn. Báo cáo cũng cung cấp những phân tích, nhận định chuyên sâu và gợi ý về đầu tư trong một số ngành cũng như triển vọng M&A năm 2013 – 2014, trong đó có ngân hàng, tài chính tiêu dùng, bất động sản, xi măng và thực phẩm & đồ uống.
 
Đây là ấn bản bán thường niên của Công Dữ liệu StoxPlus. Báo cáo được Công ty Recof Data phân phối tại thị trường Nhật Bản và ở Việt nam, báo cáo được phân phối qua website www.stoxresearch.com với giá 1 triệu đồng/báo cáo.
Giới thiệu 3
Tóm tắt báo cáo 4 – 5  
 
Phần 1: Tổng quan Thị trường M&A 2012 và Quý 1/2013 6 – 15  
Phần 2: Điểm nhấn chính Hoạt động M&A   16 – 22   
Phần 3: Triển vọng M&A theo Ngành 23 – 28  
 Ngân hàng 24
 Tài chính Tiêu dùng   25
 Bất động sản 26
 Thực phẩm và Đồ uống 27
 Xi măng   28
Phần 4: Tối đa hóa giá trị cho bên Bán   29 – 33   
 
Phụ lục 1: Top 10 thương vụ M&A từ Nước ngoài 34 – 36  
Lưu ý về số liệu 37
Giới thiệu về StoxPlus 38
 
...

Tags: Báo cáo M&A, Triển vọng M&A, M&A Việt Nam, M&A Vietnam 2013, Báo cáo 2013, M&A Report, M&A Sector

Expert Assistance & More Information

Our expert will help you find what you need. Contact our Customer Support for more information:

Hanoi Head Office:

Monday – Friday, from 8:30 to 18:00 Vietnam Time

Ho Chi Minh Office

Monday – Friday, from 8:30 to 18:00 Vietnam Time

Related Reports


Consumer Finance in Vietnam FIRST-HALF 2023 REVIEW

October 30 2023

FiinResearch

35 pages

The Vietnam CF market faced significant headwinds amid macroeconomic challenges, resulting in elevated NPL ratios and diminished NIM for FinCos. Sluggish credit growth and weakened borrower asset quality were notable factors. The market also witnessed increasing fragmentation as players adopted diverse strategies to safeguard their market share in the midst of a growth slowdown

Vietnam Banking Report 2023

June 29 2023

FiinResearch

83 pages

FiinGroup’s Vietnam banking report 2022 provides an in-depth analysis of how the banking sector and selected banks performed regarding credit growth, liquidity, asset quality, capital adequacy and earnings, how banks embraced challenges to maintain growth momentum. Although downside risks placed in the credit quality of the lending portfolio and narrowing interest margin, under SBV’s flexible actions, the banking sector is expected to weather the turmoil to thrive in the upcoming time

Vietnam Consumer Finance Report 2023

May 30 2023

FiinResearch

60 pages

The Vietnam consumer finance (CF) market experienced severe challenges during the COVID-19 pandemic, leading to a surge in non-performing loan (NPL) ratios and a decline in net interest margin (NIM) for FinCos due to sluggish credit growth across various segments and the deteriorated asset quality of borrowers. 2022 also witnessed significant changes in market share among key players FE Credit, HD Saison, Mcredit, Shinhan Finance, JACCS, Viet Credit, SHB Finance,..

Stay in the known with our newsletters

Subscribe