April 09 2013

FiinResearch

Báo cáo Triển Vọng M&A Việt Nam 2013


Total Page:

53 Pages

Format:

PDF

Topic:

Financial Service

Delivery:

within 1 day(s)

VNDmn 1.0

USD 50.0

Thị trường Mua bán và Sáp nhập (M&A) Việt Nam 2012 suy giảm đáng kể so với năm 2011. Tổng quy mô thị trường đạt 4,9 tỷ USD với 157 thương vụ trong năm 2012 (năm 2011 là 267 thương vụ, tổng trị giá 6,3 tỷ USD). Riêng quý 1/2013 đạt 643 triệu USD với 14 thương vụ.

Trong khi hoạt động M&A giữa các doanh nghiệp trong nước không còn nóng như năm 2011, hoạt động M&A của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm qua vẫn rất sôi động với tổng giá trị đạt 3,5 tỷ USD, chiếm hơn 70% quy mô toàn thị trường.


Điểm mới của M&A năm nay và việc đẩy mạnh đầu tư chi phối mang tính kiểm soát của các doanh nghiệp trong khối ASEAN vào các doanh nghiệp Việt Nam. Báo cáo cũng chỉ ra rằng các tập đoàn từ Nhật Bản cũng vẫn duy trì đầu tư vào Việt Nam qua hình thức M&A nhưng xu hướng đã thay đổi sang các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, có lợi thế trong các thị trường ngách hoặc nằm trong chuỗi giá trị lớn. Báo cáo cũng cung cấp những phân tích, nhận định chuyên sâu và gợi ý về đầu tư trong một số ngành cũng như triển vọng M&A năm 2013 – 2014, trong đó có ngân hàng, tài chính tiêu dùng, bất động sản, xi măng và thực phẩm & đồ uống.
 
Đây là ấn bản bán thường niên của Công Dữ liệu StoxPlus. Báo cáo được Công ty Recof Data phân phối tại thị trường Nhật Bản và ở Việt nam, báo cáo được phân phối qua website www.stoxresearch.com với giá 1 triệu đồng/báo cáo.
Giới thiệu 3
Tóm tắt báo cáo 4 – 5  
 
Phần 1: Tổng quan Thị trường M&A 2012 và Quý 1/2013 6 – 15  
Phần 2: Điểm nhấn chính Hoạt động M&A   16 – 22   
Phần 3: Triển vọng M&A theo Ngành 23 – 28  
 Ngân hàng 24
 Tài chính Tiêu dùng   25
 Bất động sản 26
 Thực phẩm và Đồ uống 27
 Xi măng   28
Phần 4: Tối đa hóa giá trị cho bên Bán   29 – 33   
 
Phụ lục 1: Top 10 thương vụ M&A từ Nước ngoài 34 – 36  
Lưu ý về số liệu 37
Giới thiệu về StoxPlus 38
 
...

Tags: Báo cáo M&A, Triển vọng M&A, M&A Việt Nam, M&A Vietnam 2013, Báo cáo 2013, M&A Report, M&A Sector

Expert Assistance & More Information

Our expert will help you find what you need. Contact our Customer Support for more information:

Hanoi Head Office:

Monday – Friday, from 8:30 to 18:00 Vietnam Time

Ho Chi Minh Office

Monday – Friday, from 8:30 to 18:00 Vietnam Time

Related Reports


Consumer Finance in Vietnam First-Half 2021 Review

October 25 2021

FiinResearch

45 pages

CF had plummeted to single-digit growth due to the impact of COVID-19. FinCos was hit hard following massive closure of POS. FinCos diversified their product portolio by enhancing CDLs and 2WLs and launch BNPL to reduce reliance on cash loans. Asset quality deteriorated as pandemic hit key customer base of FinCos focused on low-income segments. Thanks to reduced OPEX, FinCos safeguarded their NPM in 1H2021 but are forecasted to record low profit in the next quartners as they ought to implement interest exemption/reduction to support customers a

Vietnam Banking Report 2021

October 22 2021

FiinResearch

86 pages

FiinResearch’s Vietnam banking report 2021 provides an in-depth analysis on how the banking sector weathered the COVID-19 pandemic, evaluating performance in terms of credit growth, liquidity, asset quality, capital adequacy and earnings at both sector and selected banks level.

Vietnam Consumer Finance Report 2021

June 21 2021

FiinResearch

60 pages

Vietnam consumer finance plunged to low double-digit growth (10.7% YoY) following a challenging period of turbulent market conditions, rising levels of borrower distress, and tightening regulations on cash loans disbursement under Circular No. 18/2019/TT-NHNN. On the bright side, the pandemic prompted the acceleration of digital transformation of customer journey amongst FinCos.

Stay in the known with our newsletters

Subscribe