April 09 2013

FiinResearch

Báo cáo Triển Vọng M&A Việt Nam 2013


Total Page:

53 Pages

Format:

PDF

Topic:

Financial Service

Delivery:

within 1 day(s)

1.000.000 VND

USD 50.0

Thị trường Mua bán và Sáp nhập (M&A) Việt Nam 2012 suy giảm đáng kể so với năm 2011. Tổng quy mô thị trường đạt 4,9 tỷ USD với 157 thương vụ trong năm 2012 (năm 2011 là 267 thương vụ, tổng trị giá 6,3 tỷ USD). Riêng quý 1/2013 đạt 643 triệu USD với 14 thương vụ.

Trong khi hoạt động M&A giữa các doanh nghiệp trong nước không còn nóng như năm 2011, hoạt động M&A của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm qua vẫn rất sôi động với tổng giá trị đạt 3,5 tỷ USD, chiếm hơn 70% quy mô toàn thị trường.


Điểm mới của M&A năm nay và việc đẩy mạnh đầu tư chi phối mang tính kiểm soát của các doanh nghiệp trong khối ASEAN vào các doanh nghiệp Việt Nam. Báo cáo cũng chỉ ra rằng các tập đoàn từ Nhật Bản cũng vẫn duy trì đầu tư vào Việt Nam qua hình thức M&A nhưng xu hướng đã thay đổi sang các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, có lợi thế trong các thị trường ngách hoặc nằm trong chuỗi giá trị lớn. Báo cáo cũng cung cấp những phân tích, nhận định chuyên sâu và gợi ý về đầu tư trong một số ngành cũng như triển vọng M&A năm 2013 – 2014, trong đó có ngân hàng, tài chính tiêu dùng, bất động sản, xi măng và thực phẩm & đồ uống.
 
Đây là ấn bản bán thường niên của Công Dữ liệu StoxPlus. Báo cáo được Công ty Recof Data phân phối tại thị trường Nhật Bản và ở Việt nam, báo cáo được phân phối qua website www.stoxresearch.com với giá 1 triệu đồng/báo cáo.
Giới thiệu 3
Tóm tắt báo cáo 4 – 5  
 
Phần 1: Tổng quan Thị trường M&A 2012 và Quý 1/2013 6 – 15  
Phần 2: Điểm nhấn chính Hoạt động M&A   16 – 22   
Phần 3: Triển vọng M&A theo Ngành 23 – 28  
 Ngân hàng 24
 Tài chính Tiêu dùng   25
 Bất động sản 26
 Thực phẩm và Đồ uống 27
 Xi măng   28
Phần 4: Tối đa hóa giá trị cho bên Bán   29 – 33   
 
Phụ lục 1: Top 10 thương vụ M&A từ Nước ngoài 34 – 36  
Lưu ý về số liệu 37
Giới thiệu về StoxPlus 38
 
...

Tags: Báo cáo M&A, Triển vọng M&A, M&A Việt Nam, M&A Vietnam 2013, Báo cáo 2013, M&A Report, M&A Sector

Expert Assistance & More Information

Our expert will help you find what you need. Contact our Customer Support for more information:

Hanoi Head Office:

Monday – Friday, from 8:30 to 18:00 Vietnam Time

Ho Chi Minh Office

Monday – Friday, from 8:30 to 18:00 Vietnam Time

Related Reports


Vietnam Banking Report 2024

June 03 2024

FiinResearch

66 pages

FiinGroup’s Vietnam banking report 2024 provides an in-depth analysis of how the banking sector and individual banks performed regarding credit growth, liquidity, asset quality, capital adequacy and earnings quality (changes in operating income structure, growth by key segments such as Net interest margin, services fee income, especially bancassurance income, latest development trends such as the rise of open banking, AI generative, green finance, regulatory changes and implication for the performance of commerical banks.

Vietnam Consumer Finance Report 2024

May 28 2024

FiinResearch

44 pages

Vietnam consumer finance (CF) posted sluggish credit growth post-COVID-19 in all segments, 2WL, CDL, Credit cards, and personal (cash loans), as finance companies FE Credit, Home Credit, HD Saison, Mcredit, Shinhan Finance, Mirae Asset, etc., faced subdued demand, deteriorated asset quality, eroded profit due to provision burden. In 2024, FinCos expects to enhance instalment loans, diversify loan portfolio to new products such as BNPL and embrace trends such as digitalization and participation of foreign investors through M&A competed post-pan

Vietnam Credit Card Market Report 2024

May 23 2024

FiinResearch

67 pages

Vietnam's credit card market is on a solid growth trajectory, indicating promising prospects for expansion driven by factors such as the current low penetration rate, government endorsement of cashless payments, and a thriving E-commerce sector. As the market evolves, upcoming trends like the surge in contactless payments, virtual credit cards, and the embrace of Buy Now Pay Later financing are poised to shape the future landscape of credit card usage in Vietnam.

Stay in the known with our newsletters

Subscribe